Sivlia, Billy och Costas rättegångsdautm satta!

Den 18-22 juli hååls rättegångarna mot våra kamrater Billy, Costa och Silvia som i snart 14 månader suttit häktade i olika schweiziska fängelser. Rättegångsdatumet sattes så nära inpå för att försvåra organiserandet av solidaritet även med vetskapen att de flesta inte är särskilt bofasta under sommarhalvåret. Därtill åtstramades restriktionerna för våra kamrater och de får nu endast ta emot två brev per vecka och skicka två brev per vecka.

Tveka inte, visa dem din solidaritet - denna gång inte i brev eller skrift utan i handling!

Liberta por Billy, Costa e Silvia!

För en kompromisslös kamp mot nanoteknologi och en gränslös fångkamp!


RSS 2.0