Polishatet blir allt mer uttryckligt...och välformulerat, men varför?

"Det var strax efter elva i går kväll som allt hände. En patrull åkte till Blendas gata i Backa för att kontrollera ett inbrott i en bil.
23.05 kom de dit. En minut senare började ett tjugotal ungdomar kasta stenar mot polisen.
- En stor bumling var nära att träffa mig i huvudet, rapporterar en polis medan han springer från platsen. Han kom ifrån sin kollega som tog bilen från platsen.
- Det var en kraftig stenkastning, men ingen polis kom till skada, konstaterar polisoperatören Per Mattsson.


"Samma tid, men på andra sidan Hisingen i Biskopsgården, närmare bestämt på Klarvädersgatan, är en patrull uppe i en lägenhet. När de kommer ut kvart över elva är alla däck på polisbilen sönderskurna. Ingen person syns till i närheten.
"

19/8

"Natten till söndagen skedde flera bilbränder, en brandbomb slängdes in på Gottsundabadet och flera fönster krossades. Två män misshandlades av ett ungdomsgäng på 20 till 30 personer när de sa till gänget som försökte tända eld på en bil i närheten. Den äldre mannen, som var i 60-årsåldern, fick en sten i huvudet och fördes till Akademiska sjukhuset för vård."

30/8

Som svar ska staten med flera instanser vid Göteborgs Universitet, förutom att öka repressionen mot invandrare, autonoma och andra som kastar sten, låta:
"(E)tt projekt vid Göteborgs universitet ska under tre års tid ta reda på varför ungdomar anlägger bränder. Forskarna ska också undersöka om mediers rapportering om bränder, framför allt på nätet, kan framkalla fler bränder.

Sedan tidigare finns det studier som visar att beskrivningar av våldshandlingar kan trigga igång nya våldshandlingar."

Så om ni har något svar på varför arga ungdomar i förorten eller med samhällsomstörtande tankeinfluenser tänder eldar (eller för den delen kastar sten), kontakta:

Sociologiska institutionen

Box 720, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Sprängkullsgatan 25

Telefon:
031-786 0000

Fax:
031-786 4764

Stimulator: Blame Canada


Jordbefrielse: Strategi och Riktning för rörelsen

Rörelse: "Handlingen eller procesen av rörelse: byte av plats, poition eller ställning. en specifik sorts rörelse. en taktisk eller strategisk förkjutning av en militär enhet. en serie av organiserade aktiviteter om arbetar mot ett mål. en politisk förändring eller förändring av den allmänna attityden som anses vara positiv."


För att vi ska kunna se oss själva som en faktisk "rörelse", borde det helt uppenbart finnas ett sken av framgång - att vi inte bara har ett mål utan också att vi rör oss mot målet. Just nu syns inte så mycket framgång och många av oss i rörelsen känner sig besegrade och maktlösa, mållösa och demoraliserade, isolerade och frustrerade. Vart går vi härifrån? Hur tar vi oss dit? Om tiden är inne för reflektion, så är också tiden inne för strategi; för våra mål av en välmående jord, av intakta ekosystem snarare än resurser att exploatera, av liv över profit, är inte mindre relevanta än de var igår.

Det är grym ironi att problem som klimatförändringar och global uppvärmning, peak oil, GMO, ineffektiviteten hos förbränningsmotorn, förstörandet av bergstoppar och gruvifieringen av dem, slaktandet av vildhästar och åsnor, försäljningen av allmänna markområden till privata intressen, nu är vanliga huvudrubriker i mainstream media och forfarande är vår rörelse som mest stagnerad. Så bitterljuvt det är att så många idag sitter i fängelse medan presidenter och politiker refererar till samma hot mot planeten som våra systrar och bröder förlorat sin frihet i kampen mot.

Klimatförändringarna blev ett hett disskusionsämne under valkampanjerna och några av landets rikaste betalade nyligen en lösensumma till Myndigheten för markförvaltning, för att förhindra att vilda hästar slaktades. Idag pratar världsledare om brådskan och vikten av att skydda planeten. USA har nu en president som pratade om miljöskydd i sina första andetag vid sitt tillträde. Lägg därtill FNs generalsekreterare som menar att, "klimatförändringar är problemet som definierar vår era".

Och så har ju Jordens Befrielsefront i över tio år inte bara pratat om vikten av att skydda planeten - JBF har tagit till till handling. Snack leder ingen vart och i denna kritiska situation - som väger mellan oreparabel skada på planeten på grund av klimatförändringar eller en fortsatt massutrotning av av arter - är kostnaden för inaktivitet alldeles för hög.

Låt oss möta faktumet att falskt övermod och militant retorik aldrig har tagit oss någonstans. Planeten är i sämre skick än den var när det flesta av oss "vaknade upp" och blev aktiva. Vi är mer underlägsna till vapen och antal än någonsin förr. Våra resurser kommer aldrig att komma i närheten av vår fiendes, samtidigt som vi inte är motiverade av profit eller makt. Vi är spänstigare och mer uppfinningsrika.

Med utveckling av nya strategier och förfinandet av taktiker, med vilka vi slåss smartare istället för hårdare, har vi en verklig chans att skapa förändring utan motstycke. När vi kommit så här långt, finns det två fundamnetala saker som vi måste överväga om vi ska uppnå någon verklig förändring: Risk vs. Förtjänst och Effektivare Mål.


RISK vs. FÖRTJÄNST

När en möter oöverkomliga odds håller det gamla DBF-uttrycket: "Maximal Förstörelse, inte Minimal Skada". Med risk för seriösa fängelsestraff för de mest oansenliga och ineffektiva aktioner, ju viktigare är det att få så mycket "valuta för pengarna" som möjlgt, i varje aktion. Decennier i fängelse för en spontan brandbomb i en djurförsökares hem eller en skogsskövlingsplats, är svårt att rättfärdiga, när samma taktik kan appliceras på mycket mer strategiska platser. Underjordiska aktivister behöver överväga risken i en specifik aktion mot den faktiska framgången för de bredare målen. Repression är ofrånkomligt men fängelse behöver inte vara det.

Ingen kan säga annat än att den bästa direktaktionen är den som bygger på tidigare aktioners eller kampanjers momentum. Det finns ett slags samverkan - en "snöbollseffekt". På samma sätt känns det lönlöst att alienera en allmänhet eller ett community som redan sympatiserar med våra mål överlag, genom att handla impulsivt och polariserat. Vidare, snack leder ingen vart, och som Theodore Roosevelt sade, "speak softly and carry a big stick". Militant retorik och hållning gör lite för att åstadkomma märkbara resultat men desto mer för att påkalla onödiga trakasserier och repression från myndigheter. Effektiva aktioner som resulterar i bakslag är en sak men trakasserier för tom retorik är ett hårt slag för vilken effektiv kampanjare som helst.

Summa summarum: Varför riskera 30+ år i fängelse för en enkel brandbomb mot ett endaste fordon, när det finns en uppsjö av alternativ till brandattentat som potentiellt kan stänga ner hela företag eller åsamka kritiska skador mot känsliga industrier? Vi behöver bli mer kreativa med de verktyg vi greppar från verktygslådan och överväga att fälla elledningar, förstöra dammar, översvämma byggnader och infektera nätverk, kan vara mycket effektivare och samtidigt bära med sig ett mycket mildare minimumstraff.

EFFEKTIVARE MÅL

En analys liknande risk vs. förtjänst är den av finnandet av av effektivare mål mot speciellt jorddödande företag eller industrier som helhet. Betrakta de främsta orsakerna till den storskaliga miljöförstöringen i Nordamerika, kolkraft, bilindustrin och köttindustrin. Traditionellt sett har den radikala rörelsen, om vi ens attackerat dessa mål, attackerat stegvis genom små sabotage mot industrierna. Utan att missunna några JBFvolontärer respekt för deras aktioner, rörelsens respons på dessa miljömardrömmar har mer eller mindre varit att bränna sportfordon och köttransporter, limma lås och krossa fönster, och andra småskaliga sabotageaktioner. De har såklart hjälpt till att uppmärksamma problem som global uppvärmning och miljöförstöring för allmänheten men långt ifrån varit de mest strategiska målen.

Jordens Befrielsefront och underjordiska aktivister skulle gynnas i framtiden av att ha med i beräkningarna det strategiska värdet av ett mål mot en specifik industri. Ta pälsindustrin som ett exempel: vi har försäljarna (varuhus, pälsaffärer, etc.) som säljer direkt till konsumenten (långt till vänster i spektrumet). Och så producenterna (pälsfarmare, jägare, etc.) som producerar "produkten" till marknaden (långt till höger i spektrumet). Och vi har lobbyisterna (industrigrupper, modeskolor, tidningar, media, etc.) som skapar efterfrågan på produkten (någonstans i mitten av spektrumet). Realistiskt sett så kommer ingen mindre grupp sabotörer att kunna skada någon grupp eller kombination av grupper i detta spektrum, effektivt nog för att slå ett avgörande slag mot industrin.

Där effektivare mål kommer in i bilden är när vi tar en objektiv titt på en industri (i detta fall pälsindustrin) och analyserar dess svagheter - att leta efter en nyckelpunkt (där vitala kärnresurser för industrin skapar en flaskhals). I fallet med pälsindustrin skulle denna nyckelpunkt (sammanstrålning/centrum/nav) vara "the auction houses" och olika uppfödares föreningar (t.ex. Finnish Fur Sales i Finland, Seattle Fur Exchange, United Feeds i USA etc.) Effektiviteten av att attackera individuella farmer och återförsäljare sträcker sig sällan längre än själva farmen, medan att attackera kritisk infrastruktur (nyckelpunkterna) påverkar flera delar av spektrumet. Oftast är dessa nyckelpunkter mer sårbara "soft targets" som håller ett högre strategiskt värde, medan t.ex. många farmare och återförsäljare har anpassat sig och förstärkt sig mot attacker, sitt ringa strategiska värde för kampanjen i stort till trots. Att förstå det här konceptet blir allt viktigare när vi erkänner våra begränsade resurser och inser att med varje handling måste vi se till att ta ut största möjliga vinst, ur ett risk vs. förstjänst-perspektiv.

Det har inte saknats terrängbrytande och oerhört potenta aktioner inom rörelsen, men effektivare mål är vad vi i stora drag brustit på. Det skulle göra oss gott att se dessa individuella industrier som en metaforisk bäck. Vi kan helt klart stå och vänta vid bäckens utflöde och attackera förstörelsen i dess mest grundliga och uppenbara form, eller så kan vi titta uppströms för att se vart miljöförstöringens vatten skapar en flaskhals och stoppa flödet där. Denna planets tillstånd är så illa att varje aktion måste uppnå högsta strategiska värde. Precis som att vi inte kan avnjuta inaktivitetens privilegie, kan vi inte heller riskera kortsiktiga ineffektiva aktioner i det rådande politiska klimatet.

Idag har politikerna bara börjat förstå att vi har rätt. Vi hade rätt för tio år sedan och vi har rätt idag. Men livet på vår planet har inte lyxnöjet att vänta ännu ett decenium på sytemförändring.
Allmänhetens missnöje borde riktas mot faktumet att i princip en av tre urbana ungdomar lider av astma; men istället blir vi övertygade om att de kriminella är de som tar till "extrema" metoder för att hålla förorenare och jordvåldtagare ansvariga.
Presidenter, politiker, lagar och allmänhetens tycke varierar med det politiska klimatets förändringar. Men naturens fundamentala lagar är oomkullkastliga - de är bestående och oföränderliga - och de transcendenserar människans lagar ...oavsett hur mycket pengar och vapen dessa människor besitter.

Oavsett hur ofta ekoförsvarare klassas som terrorister och oavsett hur brett FBI/SÄPO kastar sitt repressionsnät, så kan ingen förneka att vi har rätt. Vår filosofi är sund och JBF´s taktiker är helhetligt rättfärdigade.

Det har sagts att "måttlighet i jakten på rättvisa omintetgör målet". När våra barn möter frånvaron av rent vatten och andningsbar luft, när de lever i en värld utan vargar, vilda hästar och havets lugna jättar, kommer de inte att fråga oss vem vi röstade på eller vilken icke-vinstdrivande organisation vi donerade till. De kommer att fråga varför vi inte gjorde mer.

Översatt från "Resistance Magazine #1"

Förslag på komplement till innehållet:

Här

Här

Här

Här

Här

Här

MEND ger upp eldupphör och lovar fortsatt kamp
MEND (the Movement for the Enmancipation of the Nigerian Delta) har de senaste åren varit den största militanta samlingsgruppen i Nigeria och deras huvudmål har varit att slå ut oljeindutrins/regeringens infrastruktur för att stoppa förtrycket av Delta-folken och regeringens/utländska företags miljöförstörelse i området. Aktionslista från 2006-framåt.

Sedan juli har MEND givit eldupphör för att kunna möta staten i fredsförhandlingar, som ett bevis på deras uppsåt och ärlighet. Då inget har hänt från statens sida sedan juli kommer nu MEND att återgå till sin kamp genom sabotage, kidnappningar av nord/västlänningar, bombattentat och guerillaorganisering.

"Den pågående av staten sponsrade amnestin (de som lämnar in sina vapen till staten erbjuds pengar, jobb och nåd för sin tidigare verksamhet) verkar ha tydliggjort vilka som har målet att slåss för vår frihet och vilka som är med för pengarnas skull!", i ett uttalande från MEND.


För att läsa mer om t.ex. MENDS taktik (lite kortfattat) eller bara en bra wikipedia-artikel med bra referenser och länkar: MEND.


http://www.business24-7.ae/SiteLists/ArticlesEditedPhotos12009/7_15_2009/ArtclDtaPg_14b1c906a05a48a3b1f075015d950bc7_0.1.jpg
http://www.armybase.us/wp-content/uploads/2009/05/movement-for-the-emancipation-of-the-niger-delta-against-the-nigerian-army.jpghttp://news.sky.com/sky-news/content/StaticFile/jpg/2009/Jul/Week3/15338161.jpg

Nu dör träd runt kyrkan och på andra platser i centrala Varberg

Nu dör träd runt kyrkan och på andra platser i centrala Varberg Runt kyrkan och på de andra platserna är den uppmätta strålningsnivån från mobilsändare hög. Strålningen kommer från mobilsändarna som sitter i närheten och är riktade rakt eller delvis mot träden. Skadorna vi kan se är glesa trädkronor och gulnande eller torra blad som faller av tidigt på sommaren. Liknande iakttagelser har gjorts på många andra platser i Sverige och Europa. Tydligast syns skador på träd i stadskärnor där strålningen är som högst och sändarna sitter lägre än på landsbygden.
 
 Varför skadas och dör inte alla träden samtidigt? Det beror säkert på flera faktorer. De träd som står närmast sändaren skadas oftast först. Strålningsnivån från sändaren varierar också beroende på typ av sändare, sändareffekt och vinkeln på sändaren. Starkast är strålningen rakt framifrån i höjd med sändaren. Sen är träden troligen som vi människor, att de har olika motståndskraft och genetiska förutsättningar för att klara en negativ fysisk påverkan.

Liknande iakttagelser hittar man här: Skadade växter i Stockholm, Från puls-schlag.org (på tyska med mycket bilder)

Miljömagasinet: "Träden skadas av strålningen från mobilmaster"

Placering och beskrivning av sändare: Uförligare mätningar kommer att göras på film

http://2.bp.blogspot.com/_qbfW9w2ifUI/So5kZ3LqJuI/AAAAAAAABMk/PW1O1Tc4M8g/s400/IMG_0177+pil.jpg http://4.bp.blogspot.com/_qbfW9w2ifUI/So5jtGurxWI/AAAAAAAABK8/0X4VBiYlGLo/s400/IMG_0262+pil.jpg http://2.bp.blogspot.com/_qbfW9w2ifUI/So5jtm7vXcI/AAAAAAAABLE/3I54R99wd44/s400/IMG_0252+pil.jpg http://3.bp.blogspot.com/_qbfW9w2ifUI/So5jskus-9I/AAAAAAAABK0/yx1cepSHxFQ/s400/IMG_0275+pil.jpg http://1.bp.blogspot.com/_qbfW9w2ifUI/So5jsNzUtrI/AAAAAAAABKs/m2h9yMcijLg/s400/IMG_0292+pil.jpg

Från Mobilsmog

15 traktorer och grävmaskiner utsattes för sabotage för 500 000$

Green Hills Road, ett stadsutbredningsområde i Santa Cruz, USA, utsattes för skador på sina maskiner värt $500 000 den 16/8. Minst två personer ska ha fyllt maskinernas motorer eller bränsletankar med en cementliknande substans.

FBI har erbjudit snuten sin hjälp med blivit avböjda, emedan UCSCPD (universitetspolisen) undersöker radikalerna på området. Än så länge är ingen misstänkt.

Snuten drar vapen mot ockupanter

Polis drog vapen på Fritids! Romano Trajo stormat! Klockan 05:30 stormade polisen Romano Trajo och grep de 10 ockupanterna som hade spenderat natten till tidagen där och anklagade dem för grovt olaga intrång. Grisarna kom in med en stor insats tidigt på morgonen och hade smygit sig runt huset så att det var omringat för att sedan bryta sig in genom båda ytterdörrarna samtidigt. När Grisen stormade låg hälften av ockupanterna och sov. Två av ockupanterna hann springa ut ur huset men blev gripna utanför. De sex som låg och sov fick ett minst sagt bryskt uppvaknande när polisen trampade på dem.
Två som hade varit vakna en tid stod och tog det lugnt i köket när grisen kom in och drog pistoler mot dem. Därefter körde grisen ockupanterna till polishuset för att förhöra dem. De gripna släpptes efter 4 timmar.

Hört på polisstationen:

Gris 1: Detta gick ju lungt till.

Gris 2: Ja, fan va synd, jag trodde det skulle bli lite action!

Gris 1: Ja, som lilla Rosengård...


Från Ockupantscenen.se

Anarchy Radio 18/8


Anarkisterna.coms Sommarprogram #2 är här

Lyssna

Hälsning från www.survival-international.org
Deep Green Resistance

Derrick Jensen, Aric McBay och Lierre Keith kallar till möte med viktiga frågor som hur vi ska organisera vårt motstånd, vilka känsliga punkter den civiliserade maskinen har och hur vi ska möta framtida fascism med mycket mera. (Om du befinner dig i västra USA: ÅK DIT! och rapportera gärna till DVM om hur det var). Nedan följer mer info:

September 25-27, Crescent City, CA

Deep Green Resistance A Weekend Workshop with Derrick Jensen, Aric McBay and Lierre Keith

REGISTRATION DEADLINE IS SEPTEMBER 4.

We live in the most destructive culture to ever exist. In Derrick's talks around the country he repeatedly asks his audiences, "Does anyone think this culture will voluntarily transform to a sustainable way of living?" No one ever says yes. If we really accept the seriousness of the situation, what would that mean for our strategy and tactics? This is the urgent question we will be exploring over the weekend.

Topics to include: Organizing the Resistance Bringing It Down: Bottlenecks and Levers Building It Up: A Culture of Resistance Liberal vs Radical: Some Conceptual Basics Fighting Future Fascism Security Culture Q & A with Derrick

"DGR is an antidote to futility, inaction, paralysis and despair. Finally, I can see a way forward.” --K.M.

DGR starts at 6PM on Friday, September 25 and ends at 3PM on Sunday, September 27. It will be held at the College of the Redwoods in Crescent City, CA. For complete info, click here.

Kanadas Säkerhetsinsatser Inför Vancouver 2010

 RCMP: $491.9-million - Då de kommer att vara den styrande auktoriteten i säkerhetsarrangemanget måste de såklart ha den största pengapungen. 

 Military: $212-million - The Department of National Defence kommer att skicka trupper till RCMP's understöd.

CSIS: $11-million - Spionorganisationen som kommer att stå för Spelens underrättelsetjänster

Lufttrafik: $25-million

Annan trafik: $8.8-million

Sjukvård: $900,000

Telecom: $9.8-million  - Industry Canada försäkrar att bredband, mobiltelefoni och liknande fungerar problemfritt under spelen.

Accreditation och Screening: $1-million - Så att inga som inte hör hemma i Kanada kommer att befinna sig där, eller att föremål som inte anses höra hemma i Kanada befinner sig där.

 Annan säkerhetskoordinering : $1.2-million

OB: $1.4-million - Så att de övertidsarbetande stackars snutarna får sitt OB-tillägg.

Rainy day fund: $137-million - Om något oväntat skulle hända på säkerhetsfronten...

Totalt: $900-million

5,200 RCMP snutar.
4,500 Canadian Forces militär.
1,800 Snutar på lokal, regional och provinsiell nivå.
5,000 Privat Säkerhetspersonal.
60 Dagars aktualiserat säkerthetsarbete

Snutar och militärer kommer att flyga helikoptrar, snutar med skidinstruktörutbildning kommer att bevaka pisterna tungt bestyckade, kärnvapenexperter bland snutarna kommer att hantera kärnvapenhot eller hot om kemiska bomber, de med dykarutbildning kommer att leta efter undervattensbomber, snöfarkoster kommer att användas i Whistlers bergområde där skidåkning kommer att ta plats och hundförare med hundar kommer att sniffa efter bomber på alla OS-viktiga platser.

 When the shit hits the fan, it will hit in Canada 2010.

Snuten i Köpenhamn på jakt efter aktivister

Då myndigheterna nu valt att väcka åtal mot 170 av de aktivister  som deltog i Ungdomshuset-händelserna 16/12 2006, har de nu börjat besöka aktivisternas bostäder med målet att ha fått tag på alla aktivister innan fredagen den 22e.

 Hittills har åtminstone 4 aktivister funnits.

Ett sms cirkulerar nu mellan aktivister:

"VIGTIGT! Politiet besøger folk hjemme for at anke sager fra 16 december 06. De SKAL (så vides pt.) nå det senest fredag, så undgå dem hvis du vil slippe. Det er vigtigt at folk informeres så send videre nu."


 Håll er hemifrån ni som var där 16/12/06!

Läs mer på http://modkraft.dk

FLT Mexiko brände lastbil 7/8

Jordens Befrielsefront, Mexiko, brände den 7/8 en lastbil som används för att transportera vatten i urbaniseringsområden.

Kommunike på engelska:

"In the clandestine darkness, on a tranquil and hot night, we assembled our dream with gasoline that would soon be fire. We walk under the ghosts of the trees already destroyed, only our breathing and steps we could hear. During this night, everything went well.

We arrived at our objective, a truck full of water, utilized to squander hundreds of liters of water for the earth that civilization would later lick, urbanizing it and leaving it completely infertile, all for the construction of streets where zombies wander. We placed our device in the front rim of the truck and we hid behind urban flora. A small spark of happiness suffices to illuminate a sad night of agony.

Our dark clothes camouflage with the shadows, and the luminous and round moon lit the truck that in some minutes would begin to burn. The incendiary was lit and began to burn the the rim, the chest, and later, slowly, the cabin of the truck would be eaten. A great cloud rose to the skies, as we felt a great emotion in our bodies. The flames were large, as large as our desire to see the dying civilization burn.

In the company of the stars, we admired our completed action, behind the trees, just as the panther visualizes its prey. Suddenly, the deafening noise of chaos, of neighbors, and of sirens were heard. An ambulance arrived, firemen arrived and the cars that were near the smoke began to flee. The deafening sound was the sound of the motor of the truck exploding. The social peace had been destroyed. Exploiters of the earth received their punishment, the truck was rendered useless and we once again struck without leaving any trail.

Revenge for the land, the trees, the mountains, the water and everything that signifies wild nature turned into merchandise for the anthropocentric human! We will continue in the fight.

Earth Liberation Front/Mexico

    http://elfpressoffice.org/080709a.gif http://elfpressoffice.org/080709b.gif

Skellefteå Greyhound Racings Klubbstuga bränd till aska

"Skellefteå Greyhound racings klubbstuga brändes natten den 8-9 augusti. DBF segrar alltid."
- DBF

http://directaction.info/images2/Sweden_greyhound_Aug09b.jpg

http://directaction.info/images2/Sweden_greyhound_Aug09.jpg

Eko-anarkister bombhotar federal byggnad i Mexiko

Eko-anarkister hotade den sjunde juli att utlösa bomber vid ett område i Gudalajara som bla inhyste säkerhetspersonal, federala byggnader och mötesdelegater inför ett möte som är av avgörande betydelse för Mexikos vildliv och naturliga omgivningar.

 För en vild och fri framtid!

Anarchy Radio och Anarkisterna.com´s Sommarprogram

Anarkisterna.com´s SommarprogramAnarchy Radio med John Zerzan - Inspelat 11/8. Varje tisdag.


MOVE 9´s årsdag

Idag den 8/8 är årsdagen för attacken mot  och arresteringen av MOVE 9 i Philadelphia. Den gångna veckan har radiostationer organiserat en "Radio Blitz" till stöd för MOVE 9.

Schemat över radio blitzen:

Tuesday, 7/28, 5:00pm (est)/ KGNU 88.5FM 1390AM www.kgnu.org/ Shareef Aleem- Denver, CO.
Thursday, 7/30 8:00pm (est)/ WBAI 99.5FM www.wbai.org / Sally O'Brien-New York, NY.
Sunday, 8/2, 1:00pm (est)/ Uhuru radio www.uhururadio.com / Chimurenga- Phila., PA.
Monday, 8/3 8:05am (est)/ WURD 900AM www.900wurd.com/ Bill Anderson- Phila., PA.
Monday, 8/3 5:00pm (est)/ WHPK 88.5FM www.whpk.org / Zarakyah Ahmadiel- Chicago, IL.
Tuesday, 8/4 6:00pm (est)/ www.blogtalkradio.com/4justicenow / Mary Ellen Digiacomo
Tuesday, 8/4 11:00pm (est)/ KPFK 90.7FM www.kpfk.org/ Dedon Carr-Los Angeles, CA.
Wednesday, 8/5 12:00pm (est) / CFRU 93.3FM wwcfru.ca/ Matt Soltys- Guelph, ON. Canada
Wednesday, 8/5 1:00pm (est)/ WURD 900AM www.900amwurd.com / Reggie Bryant-Phila., PA.
Thursday, 8/6 11:00am (est)/ WPFW 89.3FM www.wpfw.org / Rhyme Katkhouda-Washington, DC.
Friday, 8/7 11:00pm (est)/ Wandas Picks wandaspicks.asmnetwork.org /Wanda Sabir
Friday, 8/7 (est)/ KFAI 90.3 (Mnpls.) 106.7FM (St. Paul) www.kfai.org / Lydia Howell-Minneapolis, MN.
Friday, 8/7 6:00pm (est)/ WRFG www.wrfg.com /Njere Alghanee-Atlanta, GA.
Friday, 8/7 8:00pm (est)/ WLTH 1370AM www.wlth1370am.com / Ron Muhammad-Gary, IN.
Saturday, 8/8 11:30am (est)/ KCBLR www.kcblr.org / Shiriki Unganisha-Kansas City, MO.
Saturday, 8/8 2:00pm (est)/ WURD 900AM www.900amwurd.com / Norm Bond
Monday, 8/10 9:30pm (est) KBOO 90.7FM www.kboo.com / Ruth Kovacs-Portland, OR.

There will also be radio programs in:
Barcelona Spain (www.radiobronka.info/escuchar) 6am (est) Sat. 8/8
Hamilton New Zealand (www.communityradio.co.nz) 9pm (est) Sun. 8/9 Fånglista från ELP

Skriv brev, skicka uppmuntrande vykort, skicka tidningar eller annat kul som våra fängslade kamrater behöver!
För kontakter kring fångkamp och fångstöd inom Sverige, besök: ABC Stockholm

ECO-DEFENCE PRISONERS

Grant Barnes #137563, San Carlos Correctional Facility, PO Box 3, Pueblo, CO 81002, USA. Serving 12 years for setting fire to a number of SUV vehicles. The letters ELF were spray painted onto all of the vehicles. (Grant is a vegan).

Nathan Block, #36359-086, FCI Lompoc, Federal Correctional Institution, 3600 Guard Road, Lompoc, CA 93436, USA. Serving 7 years & 8 months for an ELF arson against a Poplar Tree Farm and an ELF arson against an SUV dealership. Also admitted his role in an ELF/ALF conspiracy. (Diet unknown).

Marco Camenisch, Postfach 3143, CH-8105 Regensdorf, Switzerland. Serving 18 years. 1) Ten years for using explosives to destroy electricity pylons leading from nuclear power stations. 2) Eight years for the murder of a Swiss Boarder Guard whilst on the run. In '02 Marco completed a 12-year sentence in Italy for destroying electricity pylons in Italy. (Marco is a meat eater who encourages organic living).

Daniele Casalini, Via Casale 50/a, 15040 San Michele (AL), Italy. Il Silvestre activist awaiting trial accused of using explosives to damage an electricity pylon in protest at nuclear energy. (Daniele is a vegan).

Francesco Gioia, Via Casale 50/a, 15040 San Michele (AL), Italy. Il Silvestre activist awaiting trial accused of using explosives to damage an electricity pylon in protest at nuclear energy. (Francesco is a vegetarian and Straight Edge).

Maura Harringon, Dochas Centre, Mountjoy Gaol, North Circular Road, Dublin 7, Republic of Ireland. Jailed for non-payment of a fine. The fine was issued following Maura's involvement in an anti-Shell petrol company protest. (Diet unknown).

Jonatan. E-mail messages of support to [email protected] A 20-year old Swedish man sentenced to 15 months imprisonment after admitting damaging a communication tower used by the Department of Defence, cutting the cables on a crane used in creating urban sprawl, and damaging a vehicle used in the logging industry. Jonatan is currently on bail as he appeals his sentence (Jonatan is a vegan).

Jeffrey Luers, # 13797671, CRCI, 9111 NE Sunderland Ave, Portland, OR 97211-1708, USA. Serving 10 years for arson on a SUV dealership & the attempted arson of an oil truck. The original sentence was 22 years & 8 months, but was reduced on appeal. (Diet unknown).

Marie Jeanette Mason, #04672-061, FCI Waseca, Federal Correctional Institution, PO Box 1731, Waseca, MN 56093, USA. Serving 21 years and 10 months for her involvement in an ELF arson against a University building carrying out Genetically Modified crop tests. Marie also pleaded guilty to conspiring to carry out ELF actions and admitted involvement in 12 other ELF actions. (Marie is a vegan).

Eric McDavid, 16209-097, FCI Victorville, Medium II, Federal Correctional Institution, PO Box 5300, Adelanto, CA 92301, USA. Serving 19 years & 7 months for planning to destroy the property of the U.S. Forestry Service, mobile phone masts and power plants. At the point of his arrest no criminal damage has actually occurred. (Eric is a vegan).

Daniel McGowan, 63794-053, USP Marion, US Penitentiary, PO Box 1000, Marion, IL 62959, USA. Serving 7 years for an ELF arson against a Poplar Tree Farm and an ELF arson against an old growth logging corporation. Also admitted his role in an ELF/ALF conspiracy. (Daniel is a vegetarian).

Jonathan Paul - See details in Animal Liberation Prisoners List. Justin Solondz (Address Unknown). American Green Scare defendant accused of direct action activity in America. Arrested in China. Exact location currently unknown. (Diet unknown).

Michael Sykes 696693, Richard A. Handlon Correctional Facility, 1728 Bluewater Highway, Ionia, MI 48846, USA. Serving four to ten years for anti-sprawl arsons, criminal damage to a utility pole, spray-painting political graffiti and burning the American flag. (Diet unknown)

Briana Waters 36432-086, FCI Danbury, Federal Correctional Institution, Route 37, Danbury, CT 06811, USA. Serving six years for involvement in an ELF arson on a University. (Diet unknown).

Joyanna Zacher, #36360-086, FCI Dublin, 5700 8th St.- Camp Parks- Unit F, Dublin, CA 94568, USA. Serving 7 years & 8 months for an ELF arson against a Poplar Tree Farm and an ELF arson against an SUV dealership. Also admitted her role in an ELF/ALF conspiracy. (Diet unknown).


ANIMAL LIBERATION PRISONERS (All Animal Liberation Prisoners follow a minimum vegetarian diet and most are vegan).

Jonny Ablewhite TB4885, HMP Ranby, Retford, Notts, DN22 8EU, England. Serving 12 years for attempting to blackmail a farmer who supplied guinea pigs for vivisection. (Jon is a vegan).

Dan Amos VN7818, HMP Guys Marsh, Shaftesbury, Dorset, SP7 0AH, England. Serving 4 years for conspiracy to blackmail Huntingdon Life Sciences. (Dan is a vegan)

Gregg Avery TA7450, HMP Coldingley, Shaftesbury Road, Bisley, Woking, Surrey GU24 9EX, England. Serving 9 years for conspiracy to blackmail Huntingdon Life Sciences. (Gregg is a vegan).

Natasha Avery NR8987, HMP Send, Ripley Road, Woking, Surrey, GU23 7LJ, England. Serving 9 years for conspiracy to blackmail Huntingdon Life Sciences. (Nat is a vegan).

Mel Broughton TN9138, HMP Frankland, Brasside, Durham, County Durham DH1 5YD, England. Serving 10 years for "conspiracy to commit arson" against Oxford University vivisection department. (Mel is a vegan).

Jacob Conroy #93501-011, FCI Terminal Island, Federal Correctional Institution, P.O. Box 3007, San Pedro, CA 90731, USA. Serving 48 months imprisonment for helping organise the SHAC-USA campaign. (Jake is a vegan).

Lauren Gazzola #93497-011, FCI Danbury, Federal Correctional Institution, Route #37Danbury, CT 06811, USA. Serving 54 months imprisonment for helping organise the SHAC-USA campaign. (Lauren is a vegan).

Alex Hall, Inmate #2009-06304, Davis County Jail, 800 West State St., Farmington, UT 84025, USA. On Remand accused of raiding a mink farm. Also accused of breaching bail conditions whilst on bail. (William is a vegan).

Sean Kirtley WC 6977, HMP Stafford, 54 Gaol Road, Stafford, ST16 3AW, England. Serving four and a half years for running an anti-vivisection campaign website. (Sean is a vegan).

Kevin Kjonaas #93502-011, FCI Sandstone, PO Box 1000, Sandstone, MN 55072 USA. Serving 72 months imprisonment for helping organise the SHAC-USA campaign. (Kevin is a vegan).

Daniel McGowan - See details in Eco Defence Prisoners List.

Gavin Medd-Hall WV9475, HMP Coldingley, Shaftesbury Road, Bisley, Woking, Surrey GU24 9EX, England. Serving 8 years for conspiracy to blackmail Huntingdon Life Sciences. (Gavin is a vegan).

Heather Nicholson VM5859, HMP Foston Hall, Foston, Derby, Derbyshire, DE65 5DN, England. Serving 11 years for conspiracy to blackmail Huntingdon Life Sciences. (Heather is a vegan).

Kevin Olliff, #1300931, TTCF 161 D-Pod, 450 Bauchet St., Los Angeles, CA 90012, USA. On remand accused of stalking. Exact details of the indictment have not yet been revealed but the charges appear to relate to a person employed by an educational facility so may be linked to vivisection. (Kevin is a vegan).

Jonathan Paul, #07167-085, FCI Phoenix, Federal Correctional Institution, 37910 N 45th Ave., Phoenix, AZ 85086, USA. Sentenced to 51 months for an ALF arson on a horse meat plant. Also admitted his role in an ELF/ALF conspiracy. (Jonathan is a vegan).

John Smith, TB4887, HMP Lindholme, Bawtry Road, Hatfield Woodhouse, Doncaster, DN7 6EE, England. Serving 12 years for attempting to blackmail a farmer who supplied guinea pigs for vivisection. (John is a vegan).

William James Viehl, Inmate #2009-05735, Davis County Jail, 800 West State St., Farmington, UT 84025, USA. On Remand accused of raiding a mink farm. Also accused of breaching bail conditions whilst on bail. (William is a vegan).

Nicole Vosper VM9385, HMP Bronzefield, Woodhthorpe Road, Ashford, Middx, TW15 3JZ, England. On remand accused of blackmailing Huntingdon Life Sciences. (Nicole is a vegan).

Dan Wadham, A5705AA, HMP Camp Hill, Newport, Isle of Wight, PO30 5PB, England. Serving 5 years for conspiracy to blackmail Huntingdon Life Sciences. (Dan is a vegan).

Kerry Whitburn TB4886, HMP Lowdham Grange, Lowdham, Nottingham, NG14 7DA, England. Serving 12 years for attempting to blackmail a farmer who supplied guinea pigs for vivisection. (Kerry is a vegan).

Sarah Whitehead, VM7684, HMP Bronzefield, Woodthorpe Road, Ashford, Middx, TW15 3JZ, England. Serving two years for: 1) rescuing a puppy from horrific conditions. 2) rescuing over 100 animals from a pet breeder who was later prosecuted for animal abuse. Also awaiting trial for SHAC activity. (Sarah is a vegan)


PARTY & PROTEST PRISONERS

Justizvollzugsanstalt Aichach, Natalja Liebich, Postfach 1380, 86544 Aichach, Germany. Jailed until June 2009 for taking part in anti-G8 and anti-NATO protests. (Diet unknown).

PLOUGHSHARES PRISONERS

Helen Woodson, 03231-045, FMC Carswell - Admin. Max. Unit, POB 27137, Ft. Worth, TX 76127, USA. Serving 8 years 10 months for actions that focused on the interrelationship of war & the destruction of the natural world. The actions included pouring red paint over the security desk of a federal court and making threatening communications. Previously Helen had served 20½ years for: 1) Using a hammer to disarm a nuclear missile silo. 2) Burning $25,000 on the floor of a bank whilst denouncing war, environmental destruction & economic injustice. 3) Mailing warning letters with bullets attached to Government & corporate officials. (Diet unknown).

OTHER ANTI-WAR PRISONERS

Elija Smith VP 7551 HMP Lewes, 1 Brighton Rd, Lewes, Sussex, BN7 1EA, England. On remand accused of disarming a weapons factory, which, amongst other things, makes Hellfire Missiles. The action was in protest at Israel military action against Gaza. (Diet unknown).

THE LECCE DEFENDANTS

The Lecce Defendants have been charged with "subversive association" accused of damaging Esso petrol pumps to oppose the War on Iraq; sabotaging the cash machines of a bank which funds an immigration centre; and targeting the multinational company Benetton in support of Mapuche land rights activists in Chile. All of the defendants are currently either under house arrest or released on bail.

ANTIFA PRISONERS

Aleksey Bychin, SIZO 47/2, ul. Akademika Lebedeva, dom. 39, 195005 St. Peterburg, Russia. Serving 5 years for defending himself against neo-nazis. (Diet unknown).

Andrei Mergenov, FGU IZ 64/1 OKB 2 komn. 73, Up. Kutyakova 107, 410601 Saratov, Russia. Serving 3 years for fighting with neo-nazis. (Diet unknown)

Christian Sümmermann, Bnr: 441/08/5, JVA Plötzensee, Lehrterstr. 61, 10557 Berlin, Germany. Serving 40 months for breaching the peace whilst serving a suspended sentence issued for anti-fascist activities. (Diet unknown).

Tomasz Wiloszewski, Zaklad Karny, Orzechowa 5, 98-200 Sieradz, Poland. Serving 15 years for accidentally killing a neo-nazi whilst defending himself. (Tomasz is a vegetarian).

OTHER PRISONERS

Pavel Delidon, ul. Timiryazeva-1, FGU IK-7, 309990 Valuyki Russia. Anarchist/Animal Rights activist jailed for attempting to obtain wages owed to him, but which had not been paid to him by his employer. IMPORTANT: Pavel can only receive letters written in Russian. He is punished by the prison if he receives a letter not written in Russian so please, only send letters written in Russian. (Diet unknown).

Richard Sills (Address Unknown, USA). Serving 15 months for bomb hoaxing a University saying they would be targeted by the ALF if they didn't stop their animal experiments. (Diet unknown).

Fran Thompson, #1090915, CCC, 3151 Litton Drive, Chillicuthe, MO 64601, USA. Serving Life for killing, in self-defence, a stalker who had broken into her home. Before her imprisonment Fran was an eco, animal & anti-nuke campaigner. (Fran is a vegan).

MOVE

MOVE is an eco-revolutionary group who carried out protests in defence of all life. All move prisoners describe themselves as vegetarians. There are currently eight MOVE activists in prison each serving 100 years after been framed for the murder of a cop in 1979. 9th defendant, Merle Africa, died in prison in 1998. Debbie Simms Africa (006307), Janet Holloway Africa (006308) and Janine Philips Africa (006309) all at: SCI Cambridge Springs, 451 Fullerton Ave, Cambridge Springs, PA 16403-1238, USA. Michael Davis Africa (AM4973) and Charles Simms Africa (AM4975) both at SCI Graterford, PO Box 244, Graterford, PA 19426-0244, USA. Edward Goodman Africa (AM4974), SCI Mahanoy, 301 Morea Rd, Frackville, PA 17932, USA. William Philips Africa (AM4984) and Delbert Orr Africa (AM4985) both at SCI Dallas Drawer K, Dallas, PA 18612, USA. Mumia Abu Jamal, (AM8335), SCI Greene, 175 Progress Drive, Waynesburg PA 15370, USA. In 1981 Mumia, former Black Panther and vocal supporter of MOVE, was framed for the murder of a cop. He was originally sentenced to death but is currently awaiting re-sentencing following a court hearing in 2001.

STATEMENT ON VIOLENCE

Some people listed in this newsletter have carried out violent actions including assault and murder. 'Spirit of Freedom' does not condone violence. But we are also against censorship & believe people can decide for themselves who they wish to support.

ABOUT E.L.P. SUPPORT NETWORK ELP

is an international eco-prisoner support network founded, in Britain, in 1993 to support jailed eco-activists. We support the prisoners by producing various regular prisoner lists: Spirit of Freedom is ELP's international monthly prisoner listing which is circulated by e-mail. Urgent ELP! Bulletin is an e-mail service that distributes the names of any new eco-prisoner as soon as ELP gets their details.

For more info e-mail [email protected] On-Line Newsletters - ELP has a number of websites that provide news, prisoner lists and additional info about ELP & the prisoners.

English language ELP Website www.spiritoffreedom.org.uk
Greek language ELP Website http://greekelp.blogspot.com
North American ELP Website www.ecoprisoners.org
Turkish language ELP Website www.geocities.com/yesilanarsi/elp.htm

ELP Extra is an e-mail group that circulates the details of political prisoners, ELP learns about, who do not fall within the remit for support by ELP.
To subscribe to the list e-mail [email protected]
Australian ELP.SN is our Australian contact.
For more info e-mail [email protected] Belgium ELP.SN is our Belgium contact. For more info e-mail [email protected] German ELP.SN is a prisoner led initiative run by eco-prisoner Marco Camenisch.
For more info contact Marco Camenisch, Postfach 3143, CH-8105 Regensdorf, Switzerland. Greek ELP.SN is our Greek contact. For more info e-mail [email protected] North American ELP is our North American contact. For more information e-mail [email protected] Turkey ELP.SN is our Turkish contact. For more info e-mail [email protected]

FLT lämnar tidsutlöst blindgångarbomb i present

Den första augusti lämnar FLT Mexiko en tidsutlöst blindgångarbomb vid ett Telmekkontor i Coacalco, Mexiko.

FLT och Eco-Piromanos por la Liberacion de la Tierra kapar telefonkabel

I söndags morse begav sig Frente de Liberacion de la Tierra och Eco-Piromanos por la Liberacion de la Tierra (Eko-pyromaner för Jordens Befrielse) ut för att ännu en gång sabotera för Telmex. De kapade kabeln och började såga men innan de hann få ner pålen ringde grannarna polisen och aktivisterna lämnade platsen efter att ha sprayat ELF och Earth First!.

Ur kommuniken:
"För varje träd som fälls och används av Telmex följer tusen sabotage; vi kommer inte att sluta förrän vi ser den vidriga civilisationen, framstegstänkandet och alla dem som sprider den krossats!"

FLT Mexiko bränner fd lokalpolitikers bilMexikos JBF attackerade den 27/7 en före detta lokalpolitikers van, då han röstat igenom flera urbaniseringsprojekt av grönområden.

 Läs hela kommuniken på engelska/spanska

Resistance Magazine finns nu i Distron

http://www.resistancemagazine.org/ResistanceCover1.gif

Se Distron för att beställa ett nummer eller andra tidningar.

Läs mer om Resistance Magazine

Novartis VD fick en varm påhälsning av MFAH Österrike

http://directaction.info/images2/Vasella.jpg

Sextio liter bensin placerades på två platser i Novarits-VDn Daniel Vasellas jaktstuga i Österrike och resluterade i bilden. MFAH stal även aska från Vasellas döda mammas grav.

Från kommuniken: "Detta har inte varit din vecka va, Daniel? Förstå detta: Detta kommer att fortsätta tills du skär av alla kontakter med Huntingdon Life Science. Vi kommer att attackera ditt privatliv vid varje möjligt tillfälle. Om du tycker att det är kul att döda djur i din egen skog i Österrike, och ta dem till din jaktstuga, då förstör vi helt enkelt din jaktstuga. Har du några fler hobbie, Daniel? Vi kommer att förstöra dem också. Vi kommer att förstöra ditt liv. Kom ihåg en sak: Om du har affärer med HLS, då har du affärer med oss!"

Oh Bummer


Allmänfarligt Vildsvin Befriat i Italien

Anonyma aktivister bröt upp ett staket i en skog i närheten av Genua som höll ett stort vildsvin i fångenskap. Vildsvinet hade fångats med bedövningsmedel och rep,  då regionala myndigheter ansåg vildsvinet vara en fara för människor. En så kallad djurskyddsorganisation (jfr Djurskyddet Sverige) byggde ett 3x3m fängelse som höll honom isolerad, för att skydda honom från vildsvinsjägare. Efter att ha fritagits sågs han snart återförenas med andra vildsvin som kommit för att hylla hans nyvunna frihet.

Som de gör i Mexiko

Ur "Befriaren #21: Intervju - Frente de Liberacion Animal Mexiko"

"Vi anser att anlagda bränder är ett av de mest kraftfulla verktygen vi har att tillgå då det är både effektivt och enkelt att använda gör det väldigt användbart för vår kamp. Vi känner till att många celler runt omkring i världen ser eld som en högteknologisk metod och att man måste kunna löda och koppla kablar till batterier och klockor men vi gör det väldigt enkelt för oss och använder bara bensin och tändstickor. Vi ser bränder som vårt sätt att få en ny bättre värld att resa sig ur askorna av denna. Vi gläds varje gång den mörka natten spricker upp i ett vackert sken från en anlagd frihetseld."

PropagandaHar du inget bättre för dig, uppmanar DVM dig till att sprida dessa bilder genom att printa ut dem och sätta upp dem där du behagar, genom internet eller på andra kreativa sätt.

 /DVM

Varför Vi Kämpar Mot 2010

Varför Vi Kämpar Mot 2010

Varför Vi Kämpar Mot de Olympsika Vinterspelen 2010 OS handlar inte om den mänsklig andan och har väldigt lite att göra med atletisk perfektion; det är en multi-miljardindustri uppbackad av mäktiga eliter, fastighets-, byggnads-, hotell-, turist- och TV-bolag, som går hand i hand med sina medbrottslingar: olika stater och medlemmar av den internationella OS-kommiteén (IOC).

10 Orsaker att Bekämpa 2010

1. Kolonialism och Fascism Det moderna OS har en lång historia av rasism, från dess grundare (t.ex. Pierre de Coubertin, en fransk baron som förespråkade att sport skulle användas som ett verktyg att stärka kolonialismen med) till nuvarande IOC-ordföranden. De olympiska spelen 1936 stärkte Hitlers naziregim. Både de olympsika spelen i Seoul 1988 och i Bejing 2008 hjälpte till att legitimera auktoritära regimer i Asien. 1968 års Olympiska spel i Mexico City (där över 300 protesterande studenter massakrerades av soldater, dagarna innan spelen började) legitimerade även det den statliga terrorn. IOCordförande Avery Brundage, en ökänd amerikansk rasist och nazisympatisör, erkände inte ens att massakern ägt rum. Men när två svarta amerikanska atleter sträckte upp sina knutna nävar i en BlackPower-hälsning på medaljpodiet, såg han genast till att de blev med sina medaljer och stängdes av från spelen. En annan känd fascistisk IOCordförande var Juan Antonio Samaranch (IOC ordförande mellan 1980-2001), en tidigare statlig befattningshavare i Francos regim i Spanien.

2. Inga Olympiska Spel på Stulen Mark Territoriet BC förblir ursprungsfolkens oöverlåtna och okapitulerade mark. Enligt kanadensisk lag, har BC ingen laglig eller moralisk rätt att existera, ännu mindre att hävda rätt över landet och härska över områdets ursprungsfolk. Trots detta, och vidriga avtal som arbetas fram i detta nu, fortsätter regeringen att sälja, arrendera och "utveckla" de Ursprungliga landsområdena till företagens vinning, vilket inkluderar gruvdrift, skogsskövling, olja&gas och skidorter. Samtidigt är ursprungsbefolkningen den grupp med högst andel fattigdom, arbetslöshet, fängelsedomar, polisvåld, sjukdomar, självmord etc.

3. Ekologisk Förstörelse Trots påståendet om att vara det "grönaste OS" någonsin, och PR-uttalanden om "hållbarhet", kommer OS 2010 vara en av de mest miljöförstörande OS någonsin, med tiotusentals träd skövlade och bergsidor sprängda för OS-områden i Callaghan Valley (i närheten av Whistler) och "Sea-to-sky"-motorvägens exapansion. Under sommaren 2007 blev ett rekordantal svartbjörnar påkörda på "Sea-to-sky"-motorvägen, där åtminstone elva av dem dog (som konsekvens av att ha förlorat sitt naturliga habitat). Extrema mängder av betong som används för byggnation orsakade miljoner Laxars död i Fraser River, där tonvis med grus bryts för betongproduktion.

4. Hemlöshet Sedan Vancouver vann 2010 års vinterspel 2003, har Vancouver förlorat över 850 låginkomst-hushåll; under samma period har hemlösheten ökat från 1000 till 2500. Det uppskattas att vid år 2010 kommer hemlösheten ha ökat till så mycket som 6000. Sedan åttiotalet har OS orsakat förskjutning av över två miljoner människor (Fair Play fo Housing Rights report, 2007). 1988 i Seoul blev över 750 000 fattiga förskjutna, i Atlanta 1996 över 30 000, och i Bejing har uppskattningsvis 1.5 miljon blivit förskjutna. Och fortfarande talar OS-ledarna om "hållbarhet" och "OS-arvet"!

5. Kriminaliseringen av Fattiga För att "rensa bort" de fattiga och oönskade, startar de olika olympiska värdstäderna rutinmässigt kampanjer för att kriminalisera de fattiga. I Vancouver har staden startat "Project Civil City" och nya stadgar som kriminaliserar tiggeri, att sova utomhus etc. Det har också inneburit hundratusentals dollar till ökad privat säkerhet (t.ex. ambassadörerna i Downtown). Nya sopcontainrar på gatan gör det svårare för fattiga att samla återvunnen mat, och nya bänkar som är gjorda för att inte kunna liggas på. Dessa åtgärder passar väl in i regeringens planer på att förflytta de fattiga i storstadskärnorna till psykiatriska institutioner, "detox centres" på f.d. militära baser, och polisen "fly-back"-projekt som innebär att de lämnar ut människor som är efterlysta i andra provinser. Detta är inget mindre än en social utrensning!

6. Effekten på Kvinnor Arrangemang så som OS drar till sig hundratusentals åskådare och orsakar en enorm ökning av prostitution och trafficking av kvinnor. I Vancouver har 68 kvinnor försvunnit och/eller mördats. Många av dem var av ursprungsfolklig härkomst, och många rapporterades ha varit inblandade i sexhandel. 2007 hölls rättegång mot William Pickton, som anklagas för sex av dessa mord och ytterligare tjugo mord ska prövas mot honom. I norra BC har över 30 kvinnor, främst av ursprungsfolklig härkomst, försvunnit och/eller mördats, enbart längs Highway 16. OS 2010 och invasionen av turister och företag kommer bara att öka våldet mot kvinnor.

7. 2010 Polisstat Runt 12.500 poliser, militärer och säkerhetspersonal mobiliseras inför 2010, vilket inkluderar nationella insatsstyrkan (http://en.wikipedia.org/wiki/Emergency_Response_Team_(RCMP), kravallpoliser, helikoptrar, pansarfordon, etc. RCMP planerar att sätta upp ett 40 km långt stängsel tillsammans med CCTV övervakningskameror. Speciella säkerhetszoner kommer att upprättas för att kontrollera inträde till de olika OS-områdena. I tre veckor kommer Vancouver att vara en ockuperad PolisStat!!! Och när OS väl är över, finns det inget som garranterar att de olika säkerhetsåtgärderna inte försvinner (t.ex. CCTV).Repressionen innebär även attacker mot anti-OS grupper och individer, vilket innefattar gripande protestanter, husrannsakan på kontor och samlingsplatser, övervakning, smutskastande mediakampanjer, avskurna bidragsprogram etc. allt i ett försök att underminera anti-2010motståndet. Denna repression har redan använts mot antifattigdoms-,bostadsrättighets-, miljö- och urspungsfolks-grupper i Vancouver.

8. Allmänhetens skuld VANOC och statliga befattningshavare menar på att OS kommer att kosta två miljarder dollar. Dessa summor inkluderar i vilket fall inte "sea-to-sky"-motorvägens expansion, Canada Line Skytrain-förbindelsen till flygplatsen, Vancouver Convention Center eller "the lower mainland Gateway Project" (http://www.wildernesscommittee.org/campaigns/communities/gateway). Inkluderande dessa kostnader, då de var tvungna att gå igenom som förslag och färdigställas till 2010, blir den sammanlagda summar för Spelen ca sex miljarder dollar. Pengar som måste betalas av skattebetalare. Pengar som kunde ha använts till socialarbete, bostäder, drogavvänjning, sjukvård etc.

9. Olympisk korruption Det moderna OS är vida känt för sin korruption, t.ex. både IOC-toppars inblandning i mutskandaler (t.ex. Salt Lake City 2002) eller atleter som ertappats användandes steroider. Ändå menar IOC på att ungdomen behöver inspiration och en bra förebild för sportens moral och anda! Trots publicerade rapporter om mutskandaler bland IOC-medlemmar och värdstäder, (t.ex. "The New Lord of the Rings" av Andrew Jennings), ses OS fortfarande som ärorikt och beundransvärt företag, tack vare media.

10. Företagsinvansion Regeringen och industrier använder OS som ett verktyg för att attrahera företagsinvesteringar. I BC har den liberala regeringen "rationaliserat" ansökningsprocesser, skurit ner på skatter och erbjudit andra incitament som ökar vissa industrier så som gruvdrift, olja&gasutvinning och skidanlägnningar. Detta inkluderar stora ökningar inom transportsektorn, t.ex. nya hamnar, broar, utökade motorvägar och järnvägar. Allt detta är en del av deras investering i 2010. Resultaten har varit dramatiska, rekordbrytande ökningar av dess industrier, med konsekvenser som ökad miljöförstöring och ökad makt och inflytande för företagen i våra dagliga liv. Många av OS’s huvudsponsorer bär själva skulden för massiv miljöförstöring och upphävande av mänskliga rättigheter, som t.ex. McDonalds, CocaCola, Petro-Canada, TransCanada, Dow, Teck Cominco, etc., medan andra är stora vapenproducenter (Genera lElectrics och General Motors).

BEKÄMPA 2010!

"What causes opponents to come of their own accord is the prospect of gain.

What discourages opponents from coming is the prospect of harm." Sun Tzu, The Art of War


http//www.no2010.com/


Resist 2010: Eight Reasons to Oppose the 2010 Winter Olympics. (HIGH RES) from BurningFist Media on Vimeo.


RSS 2.0